• พัฒนาธุรกิจช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในไทย/ต่างประเทศ
  • พัฒนาแบรนด์ใหม่และสินค้าใหม่,market research
  • กำหนดกลยุทธ์การเปิดช่องทางการค้าใหม่ ขายสินค้าใหม่

11-Aug-20

 

Applied
  • Degree or higher in Business Administration
  • Has background with Nielson
  • Good command of English

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
  • Strong knowledge in Channel Development
  • Have good background in Traditional Trade Channel
  • Possess good command of English

07-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?