• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านเลขานุการ
  • มีความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

12-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?