• มีประสบการณ์เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  • บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.