• การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สำนักงานใหญ่ทำงาน จ-ส (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปิดรับสมัคร วันที่ 14 มีนาคม 2563
 • คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านหลักการเงินอิสลาม

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Coordinating and supporting the work of CEO/MD
 • Male, Age 25 years or more.
 • Full time working at Salaya, Nakhonpatom, 30k-50k

13-Feb-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารการเงิน

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?