central retail corporation ltd jd ecommerce
  Suggestions will appear below the field as you type
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Bangna
  • Central Food Wholesale รับสมัครหัวหน้างาน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก ขายส่ง
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • ทำงาน 8 ชั่วโมง/วัน หยุด 6 วัน/เดือน
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s logo
  Bangplee
  • ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์ หรือ Social Media
  • เขียนบท กำกับรายการ ควบคุมการตัดต่อ
  • ใช้โปรแกรมตัดต่อและงานกราฟฟิคเบื้องต้น
  Next