• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

7 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์งานแคชเชียร์
 • มีความขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถสื่อสารภาษาจีน หรือ อังกฤษได้
 • รักในงานบริการ

16 hours ago

 

Applied
 • รับชำระค่าสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

16 hours ago

 

Applied
 • ม.3-ปริญญาตรี มีประสบการณ์
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • คิดเลขเร็ว มีความขยัน ,ซื่อสัตย์ ,อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel

23-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านแคชเชียร์

23-Jan-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • ควบคุมเงินสดภายในสาขา
 • cashier

23-Jan-18

 

Applied
 • สามารถทางานเป็นกะได้(08.30-17.30 น./11.30 – 20.30)
 • พนักงานแคชเชียร์ คิดเงินค่าสินค้า
 • มีความซื่อสัตย์ /ขยัน รักในงานบริการ

23-Jan-18

 

Applied
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักงานบริการ

22-Jan-18

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Jan-18

 

Applied
 • บันทึกรายรับร้านอาหารและเรียกเก็บเงินลูกค้า
 • การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้น

22-Jan-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
 • มีความเข้าใจงานและเอกสารทางบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรี

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าแคชเชียร์
 • ซีเนียร์แคชเชียร์
 • แคชเชียร์

22-Jan-18

 

Applied
 • รับเงินออกใบเสร็จจากเครื่อง
 • ตรวจสอบยอดเงินกับรายงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

22-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สามารถเช็คสต๊อกได้
 • อ่าน เขียน พูด ภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

22-Jan-18

 

Applied
 • มีที่พักแถว อ.สารภี
 • มีความขยัน รับผิดชอบ
 • เก็บเงินจากลูกค้า และช่วยเหลืองานอื่นๆภายในร้าน

22-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลยอดเคาน์เตอร์ขาย รับชำระเงิน
 • ดูแลให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

22-Jan-18

 

Applied
 • Experienced cashier
 • Communication in Thai and English
 • Salary and benefits to be negotiated

21-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาม. 3 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีเคยผ่านงานแคชเชียร์ หรือ บัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย

21-Jan-18

 

Applied
 • 2 yrs experience in retail
 • Small team of staff. Cellar door shop.
 • Accommodation support.

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน
 • รอบคอบ ว่องไว แม่นยำ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี

19-Jan-18

 

Applied
 • แคชเชียร์
 • Cashier
 • พนักงานเก็บเงิน

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี

19-Jan-18

 

Applied
 • บุคคลิกดี สุภาพเรียบร้อย
 • รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

18-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการขายตั๋ว ขายบัตร
 • มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 • บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

18-Jan-18

 

Applied
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า ออกใบเสร็จ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

18-Jan-18

 

Applied
 • เช็คบิลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
 • ดูแลสต๊อก ร้านอาหาร
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานแคชเชียร์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานสายงานโรงแรม อย่างน้อย 1 ปี
 • service charge (ไม่การันตี)

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
 • service charge (ไม่การันตี)

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

18-Jan-18

 

Applied
 • Cashier supervisor
 • Cashier
 • Cashier and account

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เช็คเอกสารก่อนส่งให้บัญชี
 • ดูแลจัดเตรียมเอกสาร
 • ประสานงานระหว่างออฟฟิศและสาขา

17-Jan-18

 

Applied
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รักในงานบริการจริงๆ
 • ไม่มีประวัติเปลี่ยนงานบ่อยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • คิดเลขเร็ว มีความขยัน ,ซื่อสัตย์ ,อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

16-Jan-18

 

Applied
 • Experience in Shipping and/or Logistics industry
 • Good at mathematics and numbers
 • Service mind, good attitude for Customer Service

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 20 ปี วุุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถพิมพ์ดีดได้ดี

15-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.