• รับเงินออกใบเสร็จจากเครื่อง
 • ตรวจสอบยอดเงินกับรายงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี และคอยช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • สามารถเข้างาน 2 รอบได้ 10.30-14.30, 18.00-22.00

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์ดีดได้

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
 • มีความเข้าใจงานและเอกสารทางบัญชี การเงิน
 • ปริญญาตรี

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • degree or Master Degree in Accounting or business
 • 0-5 years of working experience in the securities
 • Good command of written and spoken English

20-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

19-Mar-18

 

Applied
 • รับชำระค่าสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี พิมพ์ดีดได้

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า ออกใบเสร็จ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

19-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใส่ใจต่องาน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3หรือ ปวช ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช ขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบ

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แคชเชียร์ขายหน้าร้าน

19-Mar-18

 

Applied
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • รักในงานบริการจริงๆ
 • ไม่มีประวัติเปลี่ยนงานบ่อยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Mar-18

 

Applied
 • หากใช้ภาษาอังกฤษ รัสเชีย จีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีน้ำใจ มีทัศนคติที่ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ ประสานงานกับแผนกต่างๆได้ดี

18-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 - 33 ปี
 • รับเงินจองรถยนต์

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใส่ใจต่องาน

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, บริหาร
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Excel ในระดับดี
 • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

16-Mar-18

 

Applied
 • เช็คเอกสารก่อนส่งให้บัญชี
 • ดูแลจัดเตรียมเอกสาร
 • ประสานงานระหว่างออฟฟิศและสาขา

16-Mar-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ และการบัญชีเบื้องต้น
 • มีที่พักให้

15-Mar-18

Base salary + high commission

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

15-Mar-18

 

Applied
 • สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใจรักงานบริการ

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • บุคลิกภาพและการแต่งกายดี
 • สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ เข้างานเป็นกะได้

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บุคคลิกดี สุภาพเรียบร้อย
 • รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

12-Mar-18

 

Applied
 • 2 yrs experience in retail
 • Small team of staff. Cellar door shop.
 • Accommodation support.

07-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.