• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Call Center อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม

23-Sep-18

 

Applied
 • ทักษะในการทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
 • มีน้ำเสียงสุภาพ นุ่มนวล และพูดชัดเจน
 • ทักษะในการให้บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Call Center, English Skill, Contact Center
 • Bachelor's Degree or higher in any fields
 • Excellent servicing and communication

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • บริการข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน, ปฏิบัติงานเป็นกะได้

21-Sep-18

 

Applied
 • Handling customer inquiries, request
 • Bachelor degree or higher in Business Admin
 • 3 years experience in call center

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?