• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีใจรักงานบริการ, อัธยาศัยดีมีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?