• มีจัดอบรมความรู้ ประกันสุขภาพ และงานเลี้ยงต่างๆ
 • ได้ร่วมงานกับองค์กรที่มีเทคโนโลยีชั้นนำ
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และมีวันหยุดพักร้อนให้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C#.net Programmer
 • Work Form Home,Free lunch at Office
 • ที่ทำงานอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียน Code, SQL, Python หรือ SAS
 • เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science

4 hours ago

 

Applied
 • Age between 25 - 35 years old / Good in English
 • C# ASP.NET as main programming language
 • 3+yrs as Software Development, Programmer

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ และพัฒนา Web-based application
 • มีประสบการณ์ด้าน Frontend HTML,CSS3, Jquery, boots
 • ประสบการณ์ด้าน ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

01-Jun-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Develop program with VB.Net, Net or C#.Net
 • 3 years experience in Programmer/software develop
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science

01-Jun-20

 

Applied
 • สามารถเขียน HTML / HTML5 / CSS / jQuery / Ajax
 • เขียน Web Application ด้วย PHP / ASP.NET MVC 3 ปี+
 • สามารถประสานงาน และทำงานร่วมกับทุกทีมได้

30-May-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer,MVC
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

29-May-20

 

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Front end, UX/UI
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

29-May-20

 

Applied
 • New grad or 1-2 years in Backend developer
 • Experience in project using C#, .net
 • Age :22 - 28 years old

27-May-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Java / Hibernate / Spring / Struts / SQL / Oracle
 • Thai nationality
 • Developer / Software Engineer / Programmer

27-May-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 0-3 years’ in software development
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Web application, Programming Java,C#,.Net,PHP,VB,

25-May-20

 

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

19-May-20

Salary negotiable

Applied