• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Accounting Software
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IT

16-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree in Computer Science
 • .NET, C# skill
 • At least 3 years experience in .NET C#

15-Aug-19

 

Applied
 • Programmer, system operations, IT
 • .Net, JavaScript, Web Application
 • Software, developer

14-Aug-19

 

Applied
 • C#.NET Programmer/Developer,Software Specialist
 • High Salary and benefit with Contract Renewal
 • Central, BTS, MRT line, Good benefit

14-Aug-19

 

Applied
 • Java / Hibernate / Spring / Struts / SQL / Oracle
 • Thai nationality
 • Developer / Software Engineer / Programmer

13-Aug-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?