• จัดทำข้อมูลและรายงานธุรกิจประกันภัยรถยนต์
  • จัดทำรายงานที่ต้องนำส่งตามข้อบังคับของ คปภ.
  • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และวางแผนในธุรกิจประกันภัย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?