• อายุ 23-33 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ, การตลาด ฯลฯ
 • พัฒนา Sale Tools ต่างๆ ให้กับช่องทางการขาย
 • ร่วมพัฒนากระบวนการขาย และสนับสนุนงาน Project ต่างๆ

07-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Food Science
 • Experiences 0-3 years in Menu Development
 • Good command of written and spoken English

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experience in Life Insurance
 • Preferably in Actuarial Pricing/Financial Report
 • Knowledge of Excel and Prophet

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Passion to make a difference in the world
 • Independent worker and strong team player
 • Fluent in Thai and English.

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Science
 • Working experience in a Linux system administrator
 • Experience in Linux/AIX system administrator

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree of engineer or related fields
 • With strong analytical and problem-solving
 • At least over 2 year management experience

04-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting/Finance/ any filed
 • Experience: Supply Chain/Business Analysis/Finance
 • Prefer experience in Pharmaceutical industry

03-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor or Master in any field
 • Experienced in PR/PAC and executive summary
 • Strong personal skills

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied