• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
 • สามารถทำงานที่ Site งานลูกค้าได้

5 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • POS,Project Management,ERP software
 • IT Service Management,project manager,SAP
 • POS, Retail Accounting/Sales Audit

5 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years in Power/Energy/Business development
 • Knowledge in solar,energy storage system,microgrid
 • Good investment analytical skill, Good in English

11-Aug-20

 

Applied
 • At least 5 year Rating Charging project engineer
 • Familiar with Software delivery WBS. E.g.
 • Good command of speaking English

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Telesales Non-Life insurance broker
 • Strategic planning and business intelligence
 • Data Process Improvement

10-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Business Analyst (BA),Project Management
 • BOT, NDID, NCB, process analysis, function/system
 • process flow mapping,data collection,

06-Aug-20

 

Applied
 • project management
 • business transformation
 • consumer electronics

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied