• ชอบการติดต่อประสานงาน ทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • รักที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของตนเอง

22-Jun-18

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 years experience in financial industry
 • Good Product Knowledge, Competency Development

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai / Male, Female, age 23-30 years old
 • 1-3 years experience in Customer Support or Admin
 • 18-25K @ MRT Phaholyotin / Good in English

22-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาระบบ
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

22-Jun-18

 

Applied
 • Certification done in ERP and MS SQL Server.
 • 3-5 years proven track record of successful ERP.
 • Deep understanding of impact of code changes.

22-Jun-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree or higher in Business Admin, Economics
 • Good Interpersonal skills
 • 2 years of experiences in in data analysis

22-Jun-18

 

Applied
 • ธุรกิจท่องเที่ยว ท้าทายความสามารถ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Jun-18

 

Applied
 • Business Planning, invoice process, manufacturing
 • Proficiency with Microsoft Excel, Positive mindset
 • Degree in BA, Economics, Statistic, Accountant

22-Jun-18

 

Applied
 • Bonus 4mths,Med Ins,Prvd F,Free Meal,OT Pay,etc.
 • Japanese Manufacturing Automotive Parts Industry
 • At least 3 yrs. exp. in Admin (Visa & Work Permit)

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร
 • มีทักษะด้าน Feasibility Studyอสังหาริมทรัพย์

21-Jun-18

 

Applied
 • Business Administration or other related fields
 • IT, call center or telesales is preferable
 • Knowledge of Basic Enterprise Solution Background

21-Jun-18

 

Applied
 • Business Continuity Management
 • Risk Management
 • Emergency Respons

21-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตย์ หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำ presentation สำหรับงานต่าง ๆได้ดี

21-Jun-18

 

Applied
 • Work with Thai business on labor and recruitment
 • Provide technical support, system improvements
 • Conduct workplace and management assessments

20-Jun-18

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลยอดขายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

20-Jun-18

 

Applied
 • degree in Finance, Accounting, Economics
 • Minimum 3 years in financial fields
 • Knowledge in investment

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or master degree
 • Science in Information Technology
 • Business Administration

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Risk Management
 • Business Administration or related field
 • 2-5 years’ experience in Risk Management

20-Jun-18

 

Applied
 • Strong negotiation skill with creative mindset
 • Create new solution and tools to help SME customer
 • Initiate campaigns/activities for targeting (SME)

20-Jun-18

 

Applied
 • Business Process, Process Improvement, E2E Process
 • MBA,MIS,IACT,IE,Computer Science,Statistics,IT
 • Business Process Design, Lead Project, BPM

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin,Marketing
 • 2-5 years in Marketing, Customer Service, planning
 • 2-5 years in supply chain

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Computer skills
 • English communication

20-Jun-18

 

Applied
 • 5+ yrsin facilities management and procurement
 • Strong analytical, negotiation and decision-making
 • Good level of English, MS Office, SAP, TOEIC 600+

20-Jun-18

 

Applied
 • Conduct marketing plan and suggest new solution
 • Collaborative with manager to create annual plan
 • Prepare monthly and quarterly report

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/เศษฐศาสตร์
 • มี ปสก ด้านการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกหรือ Real Estate
 • หาโอกาสทางธุรกิจ หาพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาพื้นที

20-Jun-18

 

Applied
 • Conduct marketing plan and suggest new solution
 • Collaborative with manager to create annual plan
 • Initiate new insurance product from end to end pro

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree
 • At least 1-2 years’ experience in Sales
 • Good command in using English

19-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor degree or higher
 • TOEIC Score 700 up
 • Good analytical and initiative thinking skill

19-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

19-Jun-18

 

Applied
 • Very good command in English communication
 • Basic computer proficiency
 • Experience in logistics and transport industry

19-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • business process improvement
 • high analytical skills and logical thinking
 • involve in project management

19-Jun-18

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Good command of Japanese & English
 • 4 yrs of exp in Japanese Co-ordination, Admin
 • Good computer skill (MS Excel, PowerPoint, Word)

19-Jun-18

 

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 18 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางวิทยาศาตร์ (มีพื้นฐานเคมี)
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษ
 • ชอบวิเคราะห์ ชอบเรียนรู้ หาข้อมูล

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Feasibility
 • Business Developmen
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

18-Jun-18

Base salary + high commission

Applied
 • Opportunity to work in global firm
 • Having single license is a must
 • Experience in Financial Services in similar role

18-Jun-18

 

Applied
 • New grads are welcomed
 • 0-3 years of experience
 • CHINESE language skill is a must

18-Jun-18

 

Applied
 • วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจและเชิงวิศวกรรม
 • ควบคุมงานออกแบบด้านวิศวกรรม
 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Provide underwriting guideline for insurer
 • Collaborative with manager to create annual plan
 • Prepare monthly and quarterly report

15-Jun-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied