• ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

24-Aug-19

 

Applied
 • Wastewater
 • Water Management
 • Business Development

22-Aug-19

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน หรือการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจ หรือวิเคราะห์การลงทุน
 • จัดทำแผนงานพัฒนาธุรกิจกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Real Estate
 • Business Development
 • Project feasibility

21-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • experience in Sales & Marketing the Logistics
 • Actively pursue growth opportunities
 • Prepare sales plans and reports

13-Aug-19

 

Applied