• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์วิจัยธุรกิจและอุตสาหกรรม

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • High caliber Master or Bachelor’s degree
  • 3 – 5 years of working experience in Finance
  • Have knowledge and understanding of trading system

12-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?