• สอบทานงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ และวิเคราะห์สาเหตุ
 • สอบทานและรายงานประมาณการกำไรของกลุ่มบริษัทฯ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน

23 hours ago

 

Applied
 • จัดทำงบประมาณ ของกลุ่มบริษัท
 • ประมาณการกำไร,งบกระแสเงินสด ของกลุ่มบริษัทฯ
 • จัดทำแผนธุรกิจ/โครงการลงทุน ให้สอดคล้องกับงบประมาณ

23 hours ago

 

Applied
 • การันตีโบนัส 1 เดือน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างต่ำ 1 ปีขึ้นไป

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การันตีโบนัส 1 เดือน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างต่ำ 10 ปีขึ้นไป

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานควบคุมการผลิตในโรงงานอย่างต่ำ 10 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง press break CNC

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 5 years of exp in BD, partnerships
 • Fluent in both Thai and English
 • Team management experiences

15-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • พัฒนา Cross-platform Mobile Application
 • ประสบการณ์พัฒนา React Native, JavaScript
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น

14-Jul-20

 

Applied
 • วุฒการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Jul-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การขายออนไลน์หรือDirect Sales 0-3 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Jul-20

 

Applied
 • ดูแลด้าน ISO9001,GMP,HACCP,HALAL และ ISO14001
 • ดูแลด้าน มอก.อย.การขอฉลากอาหาร,การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลการจัดทำอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

14-Jul-20

 

Applied
 • บริหารโรงไฟฟ้า, บริหารจัดการเชื้อเพลิง
 • บริหารการเดินเครื่อง, บริหารต้นทุนโรงไฟฟ้า
 • วางแผนและดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

14-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3-5 years’ experience in IT Security
 • Network and System Security, IT Risk or IT Audit
 • Computer Science,Computer Security

14-Jul-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • งานจัดทำข้อมูล
 • จักทำรายงาน Collection
 • สถานที่ทำงานอยู่ติด BTS. พญาไท

14-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ระดับบัญชีบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน

10-Jul-20

Salary negotiable

Applied