• มีประสบการณ์ด้านการจัดการต้นทุน,การกระสินค้า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5-10 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านConsumer Product และ Modern Trade

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการตลาด
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • รับพลัด - ส่งมอบพลัดต่อ ได้
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

20 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • รับพลัด - ส่งมอบพลัดต่อ ได้
 • รับ-ส่ง เงินสด ได้

20 hours ago

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • รับพลัด - ส่งมอบพลัดต่อ ได้
 • รับ-ส่ง เงินสด ได้

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
 • ควบคุม ดูแล และพัฒนาเว็บไซน์ได้
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

20 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้า
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
 • มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ IT ของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม ERP

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานธุรการ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี Ms.office ได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงานได้ดี

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
 • สามารถวางแผนการผลิต
 • ควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการเบิกจ่าย/ การวางบิลลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการ์ณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น เช่น MS Office
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ประกันสังคม

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี ทางสาขาการบริหารการ จัดการ
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • ดูแลจัดสรรงาน / ประเมินการทำงาน ของพนักงาน

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเครื่องยนต์
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

20 hours ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • สามารถใช้ คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • สามารถโปรแกรมคำนวณเงินเดือนสำเร็จรูปได้

20 hours ago

 

Applied
 • ตรวจรับ เเละเช็คสินค้า เข้า
 • ควบคุมการรับสินค้า จัดเก็บ จ่ายสินค้า
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • ดูเเละระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบคอนโทรล ปะปา
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อย 2 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • เปิดใบขอสั่งซื้อภายใน
 • จัดเก็บเอกสารใบขอสั่งซื็อประจำวัน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • ออกหายอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 2 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3 ขึ้นไป
 • มีความขยัน

20 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย
 • มีประสบการณ์ทางด้านประสานงานขาย
 • จัดทำใบเสนอราคา ออกบิล ติดต่อประสานงาน

20 hours ago

 

Applied
 • ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรืองผลิตภัณฑ์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

20 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการขับรถสิบล้อติดเฮี๊ยบ
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับขี่ ท.2 หรือ บ.2 ขึ้นไป
 • Driver / พนักงานขับรถสิบล้อ ( เฮี๊ยบ )

20 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป,ปวช-ปวส สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีความกระตือรืนล้นในการทำงาน อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล/เครื่องจักรกลการเกษตร
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีใบขับขี่ มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด/เศรษฐศาตร์/วิศวกรรมศาสตร์
 • บุคคลิกภาพดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี บัญชี
 • มีใบผู้สอบบัญชี CPA
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด
 • บุคคลิกภาพดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การจัดการสำนักงาน
 • มีประสบการการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานธุรการ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • พนักงานทั่วไป

17-Jan-18

 

Applied
 • ออกกิจกรรมนอกสถานที่
 • คีย์เอกสารส่งงานคูโบต้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. ป.ตรี

17-Jan-18

 

Applied
 • ขนส่งรถคูโบต้าให้กับลูกค้า
 • เตรียมรถส่งลูกค้า
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

17-Jan-18

 

Applied
 • ซ่อมบริการรถแทรกเตอร์คูโบต้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. ป.ตรี
 • ประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • ขายอะไหล่คูโบต้าทุกรุ่น
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. ป.ตรี
 • ประสบการณ์ในสายงานมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • ขายผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์คูโบต้า
 • วุฒิการศึกษา ม.3.ปวช.,ปวส. ป.ตรี
 • ประสบการณ์การขายมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน ทรัพยากรบุคคล
 • มีความรับผิดชอบและมีความขยัน

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส. ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบและมีความขยัน
 • ประสบการณ์ในสายงาน IT มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เคยมีประสบการณ์งานห้าง ค้าส่ง-ค้าปลีก
 • สามารถใช้าน IT ( Social Media ) ได้ดี

15-Jan-18

 

Applied

HR

Hokkee Supermart Co., Ltd.

Northeastern > Others

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้งาน IT ( Social Media ) ได้ดี
 • มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • At least 5 years of PR experience
 • Experienced with 5 star hotel
 • Fluent in Thai and English

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนกบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • บุคลิกดี สุภาพ ทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม
 • มีใจรักงานขาย รักงานบริการ รักงานด้านไอที
 • แสวงหาโอกาส รายได้มั่นคง เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร

12-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญระบบเน็ตเวิร์ค
 • สื่อสารได้ดี บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์
 • ความรับผิดชอบสูง รักความก้าวหน้า เติบโตไปพร้อมๆกัน

12-Jan-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • รักงานด้านไอที คอมพิวเตอร์ เป็นคนทันสมัย
 • มีหัวใจบริการ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน แสวงหาโอกาส
 • อยากเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร พร้อมที่จะเรียนรู้

12-Jan-18

THB13k - 20k /month

Applied
 • ยินดีรับผู้ที่จบใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์
 • ขยัน มีใจรัก เข้าใจงาน ทุ่มเท ตั้งใจ
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อวางบิล เก็บเงิน

12-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
 • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

12-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.