• เก็บรวบรวมข้อมูลงานด้านส่งเสริม การเก็บหนี้ส่งเสริ
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • จัดทำรายงานสรุปผล

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการพูดคุยและเจรจากับเจ้าของงานได้
 • เป็นผู้มีเหตุผล ไม่ใช้อารมย์ในการตัดสินใจ
 • เห็นความสำคัญของคุณภาพและมีความละเอียดรอบคอบ

21-Oct-19

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี

17-Oct-19

 

Applied
 • Act as the main contact person for our Top Vendors
 • Strong analytical skills, problem-solver ability
 • Fluency in English

17-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 5 ปี
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายการตลาด
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?