• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied

HR

Hokkee Supermart Co., Ltd.

Northeastern > Others

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้งาน IT ( Social Media ) ได้ดี
 • มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เคยมีประสบการณ์งานห้าง ค้าส่ง-ค้าปลีก
 • สามารถใช้าน IT ( Social Media ) ได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • พนักงานขายเครื่องมือช่างประจำร้าน
 • ปวช.-ปวส.
 • อ่านภาษาอังกฤษได้

15-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลด้าน ISO9001,GMP,HACCP,HALAL และ ISO14001
 • ดูแลด้าน มอก.อย.การขอฉลากอาหาร,การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ดูแลการจัดทำอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

14-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การเงิน การบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้อง
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนกบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ดี

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
 • ขับรถได้/มีใบขับขี่

13-Mar-18

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • รับผิดชอบ และดูแลการเงินของสาขา
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

13-Mar-18

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า ตลอดจนให้บริการประจำ Shop
 • รับผิดชอบ และดูแลการเงินของสาขา
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายสมาร์ทโฟน

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe photoshop,Adobe illustrator

13-Mar-18

 

Applied
 • บริหารยอดขาย และการส่งเสริมการขายให้บรรลุ
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

13-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการต้นทุน,การกระสินค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านConsumer Product และ Modern Trade

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่
 • ประจำจังหวัดอุบลราชธานี, สุรินทร์, บุรีรัมย์
 • ประจำจังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี

12-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารการเงิน 3-5 ปี

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
 • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีทักษะในงานขาย

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา บัญชี
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • บันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถชั่งตวงวัดได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มาชั่งของ

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา มัธยมปลายขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • ทำความสะอาดบ้าน

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรีด้านกราฟฟิกซ์
 • มีความขยันอดทน สามารถรับแรงกดดันได้
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.