• บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

17 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการตลาด
 • การบริหารจัดการ
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

17 hours ago

 

Applied
 • customer service
 • ติดต่อ ประสานงาน นิติบุคคลอาคารชุด
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

17 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการอาคารประจำ ร.พ.จุฬาลงกรณ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานทั้งช่วงเวลาในและนอกเวลาราชการได้

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดการโครงการอาคารโรงพยาบาล
 • ควบคุมดูและกำหนดแผนนโยบาย
 • มีความเป็นผู้นำและทักษะการประสานงานสูง

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • การตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • การสร้าง Brand
 • กลยุทธ์การตลาด

18-Jan-18

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Construction Experience
 • Direct Sales Experience
 • Great connection with stakeholders

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ตรงด้านการบริหารโครงการ, หมู่บ้าน, อาคาร
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • อัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • โบนัสและปรับเงินประจำปี

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Account Manager,building management,system
 • customer relationships,Sales, Process, manage
 • communications, business, Facilitate

16-Jan-18

 

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกั่บกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

16-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานคอนโด 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน พรบ.อาคาร
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing, electronic,Define, implement
 • integral part , decision journey,strategy and plan
 • campaign , content , animation

15-Jan-18

 

Applied
 • Great experience in construction sales
 • Drive sales both project and dealers
 • People management

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
 • บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
 • ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

15-Jan-18

 

Applied
 • age over 28 years
 • Good command of English
 • More than 3 years experience in building

13-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ
 • ออกแบบด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 15 ปี

11-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.