• ควบคุมดูแลการบริหารงานของผู้จัดการหมู่บ้าน
 • วุฒิปวส-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการหมู่บ้าน, อาคาร

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถบริหารสัญญาจ้างต่างๆ

18-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, aged 38– 45 years old
 • Degree or Master’s Degree in Marketing or related
 • 7 years in managerial roles of a sales team

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical, Electrical
 • Male/ Female, Age not over 45 years old
 • Exp in security system design, fire protection

17-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ประสบการณ์ในการบริหารอาคารแนวราบและแนวสูง
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำ ควบคุมการทำงานของพนักงาน
 • มีความอดทนต่อแรงกดดัน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17-Aug-17

 

Applied
 • office management, office admin, service mind,
 • 5 years experience in office management
 • good planning, good coordination, general affairs

17-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
 • บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
 • ประสานงานเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย

17-Aug-17

 

Applied
 • Opportunity to work with oversea customers
 • Work cross-functionally with engineering
 • Implement the global aesthetics quality standard

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical
 • 5 years experiences in engineering maintenance
 • Have good understanding of English

16-Aug-17

 

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • age over 28 years
 • Good command of English
 • More than 3 years experience in building

15-Aug-17

 

Applied
 • Experience in building and construction
 • Brand new role for passionate person
 • Great career path

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Building material background
 • Great experience in Marketing
 • Well-known company with strong brand name

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • To prepare and operate on yearly budgets
 • To communicate with - and report to the client
 • To set, prepare and conduct annual fire drills

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Renovation and Project Management experience
 • Office Building, Hotel, Shopping Mall, Condo
 • Civil Engineering

14-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
 • บุคลิกภาพดี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายอาคาร

08-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.