• วางแผนบรหารงานซ่อมบำรุง
 • การออกแบบระบบงานไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกลสำหรับอาคาร
 • ควบคุมงานโครงการ (project)

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electrical, Mechanical, Electromechanic, Civil
 • Project Management, Feasibility
 • Construction, Building, Maintenance, Utility

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล, ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical
 • At least 3 year experience
 • Patient and service-minded

07-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical or Mechanical
 • At least 3 year experience in maintenance engineer
 • Engineering License is required

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?