• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล
 • บุคลิกดี มีทักษะในการประสานงาน และการนำเสนอที่ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree Major in Accounting, Economics
 • 1-5 years experience of Banking Industry
 • Computer literacy

7 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of experience in the same role
 • Service-oriented
 • Good office management skills

20-Sep-18

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in freight booking with Shipping Line
 • Good spoken and written in English
 • Experience in SAP system

19-Sep-18

 

Applied
 • Experience in freight booking with Shipping Line
 • Good spoken and written in English
 • Outbound shipment booking

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience in freight booking with Shipping Line
 • Good spoken and written in English
 • Experience in SAP system

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree to Master degree in marketing
 • Sales/Marketing or consulting experiences
 • Good interpersonal skill and team work

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied