• ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
  • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
  • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

12-Dec-18

 

Applied
  • มีใจรักงานขายและบริการ
  • สามารถเข้าคลาสเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้ฟรี
  • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-18

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต
  • สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ

07-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?