• ธนาคาร, การตลาด, บริหารทีมงานยอดขาย
 • เงินฝาก กองทุน และสินเชื่อ
 • Single license, ใบอนุญาตหน้าประกันชีวิต, วินาศภัย

15 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักงานขายและบริการ
 • สามารถเข้าคลาสเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษได้ฟรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-18

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการขายสินเชื่อ ประกันชีวิต
 • สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
 • มีบุคลิกที่ดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

05-Dec-18

 

Applied
 • Manage overall store operation and manpower
 • store sales target and sales strategies
 • Handle customer complaint and service delivery

05-Dec-18

THB45k - 55k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?