• สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 20-35 ปี
  • วุฒิ ม.ุ6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านบาริต้าอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

10-Oct-19

 

Applied
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ

09-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?