• ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์,
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานธนาคาร
 • มีใบอนุญาต นว,นช,IC

02-Jun-20

 

Applied
 • Build customer’s wealth
 • Offer professional financial advice
 • Financial strategies plan or investment plan

02-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

02-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การตลาดสินเชื่อ, วิเคราะห์สินเชื่อ 2 ปี
 • ทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • analytical skills and knowledge of Financial
 • At least 3 years of commercial banking experience
 • Good selling and client relationship skills

01-Jun-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years of working experiences in banking
 • Excellent personality with high communication

01-Jun-20

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

01-Jun-20

 

Applied