banking relationship manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 431 jobs
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Southern
  • Priority Banking
  • มีรถยนต์ส่วนตัวนำมาใช้ในงานได้
  • สามารถเดินทางและทำงานประจำในจังหวัดภูเก็ตได้
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  Others
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 32 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Wealth Banking)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
  • ประสบการณ์ 5-7 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Partner Relationship Manager

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • ประสบการณ์ด้าน partnership 3-5 ปี
  • มีสนใจทางด้านสื่อดิจิตอล มีเดีย
  • มีความสัมพันธ์ที่แน่นเฟ้นกับพันธมิตรองค์กรต่างๆ
  Next