• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • Comfortable in a multicultural environment
 • Responsiblities

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
 • มี Single License และ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการลงทุน

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Develop, maintain, and revise policies & procedure
 • Compliance experience
 • Coordinate with regulators ex. SEC and SET

19-Sep-18

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in Economics, Banking
 • Strong command in English,i.e.,reading,speaking
 • 0 - 2 years of experience in Corporate Banking.

18-Sep-18

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • PBO,Priority Banking Officer,การตลาดลูกค้ารายย่อย
 • ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต,ใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติด
 • ฝากเงิน สินเชื่อ เปิดบัญชีใหม่

18-Sep-18

 

Applied