• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

14-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage CCB financials
 • Monitor overall CCB Revenue
 • Commercial Banking Business

14-Dec-18

 

Applied
 • ให้คำแนะนำด้านการลงทุน
 • มี Single License และ ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
 • มีพื้นฐานความรู้ด้านการลงทุน

14-Dec-18

 

Applied
 • Support Retail Digital Banking team
 • Coordinate gathering requirements
 • Coordinate with business leads and technology team

14-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Product Manager - Bancassurance
 • Work experince in non-life insurance
 • Commercial Product development

13-Dec-18

 

Applied
 • Telecom, Banking, FMCG or related industry.
 • Pricing strategies, portfolios vision, price plans
 • 3 - 10 years experience in Pricing

13-Dec-18

 

Applied
 • Develop the overall internal audit strategies
 • Audit the Wholesales banking business
 • Teammate software would be a plus

12-Dec-18

 

Applied
 • portfolio reports
 • Perform data analysis for generating reports
 • Provide analytical information

11-Dec-18

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

11-Dec-18

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

11-Dec-18

 

Applied
 • Excellent command of Chinese
 • Manage business relationship with corporate client
 • Finance & banking/ sales and marketing experience

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

11-Dec-18

 

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years of working experiences in banking
 • Excellent personality with high communication

11-Dec-18

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or Business
 • 10 years of experience in Product Development
 • Broad knowledge of TxB products and/or IT solution

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Credit Modeling
 • Participate in UAT relating to rating models
 • Develop and maintain rating manuals

10-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor / Master’s degree in Business, Finance
 • Good understanding of banking products and service
 • Strong leadership and good people management skill

10-Dec-18

 

Applied
 • Acquire new customers in target industries/segment
 • Prepare Account Plan / Strategy
 • Work closely with product partners to cross-sell

10-Dec-18

 

Applied
 • Acquire new non-borrowing customers
 • uild and retain relationships with existing client
 • Prepare account plan for new account

10-Dec-18

 

Applied
 • Responsible for expanding new clientele base to su
 • Responsible for ensuring that quality of loan port
 • To continue business development

10-Dec-18

 

Applied
 • Expand business with existing and prospective clie
 • onduct on-going monitoring of clients under their
 • Develop / execute marketing plans to achieve assig

10-Dec-18

 

Applied
 • Originate new sales via transaction banking
 • Provide total solutions to Corporate/SME clients
 • Cash management, Trade finance

10-Dec-18

 

Applied
 • Excellent command of Japanese (JLPT N1/N2)
 • Manage business relationship with corporate client
 • Finance & banking/ sales and marketing experience

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager - Financial and Banking
 • ERP Financial
 • Project Management

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Wealth Relationship Manager
 • Banking industry
 • Job in Bangkok, Thailand

10-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
 • 12 years’ experience Project Management
 • Experience with 3-5 Years as Program Manager
 • Experience Managing Large Programs

07-Dec-18

Above THB120k /month

Applied
 • To Build and develop relationship with high net wo
 • To advice on investment product
 • To expand customer

07-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • 8 years in pricing/financial analysis and modeling
 • 3+ years in banking and financial services field
 • Auto leasing, hire purchase business is a big plus

06-Dec-18

 

Applied