banking manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 60 jobs
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Wealth Banking)

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
  • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Southern
  • Priority Banking
  • มีรถยนต์ส่วนตัวนำมาใช้ในงานได้
  • สามารถเดินทางและทำงานประจำในจังหวัดภูเก็ตได้
  Next