• สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักองค์กร
 • หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง

3 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • สามารถใช้งานโปรแกรม EXCEL ในระดับดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านเครื่องยนต์
 • มีใบผ่านการรับรองขับขี่โฟร์คลิฟท์
 • ทนต่องานหนัก

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถปฏิบัติงานประจำพื้นที่ที่ระบุได้
 • มีความตั้งใจ ชอบงานท้าทาย และรักในงานบริการ

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

 

Applied
 • รับงานการส่งผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าแผนกจัดส่ง
 • นำรถเข้ารับผลิตภัณฑ์ภายในคลังที่กำหนดไว้
 • มีใบขับขี่ทั่วไปประเภท 4

3 hours ago

 

Applied
 • A tertiary qualification in Mechanical
 • 3-5 years in the field of manufacturer industry
 • Working 6 days in week.

3 hours ago

 

Applied
 • More than 3 years sales related experience
 • Develop new business and establish new accounts
 • Maintain and improve relationships

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Direct experience in handling
 • Exposure or direct experience in Supply Chain

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับ Management อย่างน้อย 3 ปี
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production pilot scale, lab scale, testing
 • Rework Non - Conformance batch, ZZ reprocess stock
 • Monitor plant hygiene audit from process chemist

18-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประการณ์ในการทำงาน Graphic Design
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photo Shop/ illustrator

18-Dec-18

 

Applied
 • อายุ 40 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ HRBP และ HRประจำโรงงานขนาดใหญ่(FMCG)
 • มีความคล่องตัวสูงสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

18-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor Degree of Financial / Accounting
 • Proficient in Excel Program.
 • Problem solving and Analytical skills

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Manage all HR operations & General Affairs
 • HR degree or related fields (HRD preferred)
 • At least 5-10 years experiences in HR field

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

18-Dec-18

 

Applied
 • Offshore experience
 • E&I Construction, Commissioning
 • -

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินหรือสาขาบัญชี อายุ 35-45ปี
 • ประสบการณ์ Management 5 ปีขี้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานจากธุรกิจ Real Estate / Logistics

18-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขายและภายในองค์กร
 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

18-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in HR
 • 5 years in Training in managerial level
 • Strong leadership skills

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาออกแบบผลิตภ้ณฑ์
 • มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีในงาน New Model
 • ออกแบบโปรแกรมงานกลึง,งานกัด CNC
 • มีความรู้และความเข้าใจเกียวกับโปรแกรม UG

17-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้ Social Media
 • มีประสบการณ์ในการลง โฆษณาทาง facebook
 • ดูแลตอบคำถาม ให้ข้อมูล กับ Fanpage

17-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 3ปี
 • จัดการตารางการทำงานของ VP
 • วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบ

17-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขายไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

17-Dec-18

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด ในงาน Event
 • มีประสบการณ์ในการดูแลงานในการจัด Event
 • สร้างสัมพันธ์กับกลุ่ม Car club และอู่แต่งรถ

17-Dec-18

 

Applied
 • maintenance management for Maintenance mgr
 • Sourcing and Price negotiation for Purchasing mgr
 • Food,Consumer,Healthcare industry experience

17-Dec-18

 

Applied
 • Purchasing for factory materails
 • Domestic Purchasing
 • Procurement

17-Dec-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor of Engineering in related fields.
 • 5 years of experiences in management level.
 • Good in ERP System and Microsoft Office.

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering in Electronic / Mechanical
 • Familiar with SAP system and MS office
 • Good interpersonal, communication

17-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำคอนเท้นใน Social Media
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทความเชิง e-commerce

17-Dec-18

 

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและประสานงานกับหน่วยงาน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประการณ์ในงานด้านการขายและการตลาดในด้านการประสาน

17-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemistry / Chemical Engineer
 • 3- 5 years' relevant experience
 • Having English Presentation & Communication skill

17-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงาน ในฝ่าย Engineering ในส่วนงาน Design
 • ป.ตรี - ป.โท สาขาเครื่องกล , อุตสาหการ,ยานยนต์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวรรม อย่างน้อย5 ปีขึ้นไป

17-Dec-18

 

Applied