• ประสบการณ์การทำงาน ด้านสื่่อมวลชนสัมพันธ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์/สื่อสารมวลชน
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • Transport Knowledge
 • 7 years in managerial level
 • Good command of English

15-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน IT อย่างน้อย 5 ปี

14-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • HR
 • Recruitment
 • 5 years relevant working experience

14-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์งานขายในโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

14-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in customer’s operation 3 - 5 years
 • Salary 32,000 - 35,000
 • Experience 2-3 years in transportation

13-Jul-20

 

Applied
 • Senior Programmer
 • มีความรู้ด้าน Java, HTML, CSS,javascript, SQL
 • ประสบการณ์ Web Application Framework (Spring MVC)

13-Jul-20

 

Applied
 • 12 years experience in logistics field
 • Strongly committed management team
 • Warehouse Management in Footware and Fashion

10-Jul-20

 

Applied
 • Experiences in ELISA and/or cell culture technique
 • Bachelor of Science in medical science,immunology.
 • Perform immunoassay for testing of clinical serum

10-Jul-20

 

Applied
 • International company with Western style
 • Experience in EMS / Medical Device
 • 5 days working + incentive allowance

08-Jul-20

 

Applied