• ประสบการณ์ด้านปรับเครื่องฉีดพลาสติกไม่น้อยกว่า 2ปี
 • สามารถทำ OT ได้
 • มีบุคลิภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

4 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเลขาหรืองานธุรการทั่วไป
 • สถานที่ปฎิบัติงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านการทำนิติกรรมสัญญา 5 – 10 ปี
 • มีความรู้พื้นฐาน พรบ.มหาชน, พรบ. หลักทรัพย์

14 hours ago

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

14 hours ago

 

Applied
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานยนต์
 • ระดับการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือปริญาตรีไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน ตั้งใจทำงาน ขยัน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • เคยเป็นแม่บ้านทำงานบ้านมาก่อน จะรับพิจารณาพิเศษ
 • วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน หรือหยุด 4 ครั้งต่อเดือน

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.
 • ต้องเป็นผู้มีศิลปในการเจรจา เรียนรู้การใช้โอกาส
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีวินัย

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำรายงาน Delivery Plan ประจำวัน
 • ติดตามรถขนส่งมารับสินค้า เพื่อให้ถึงมือลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • วิเคราะห์และรับรู้เงื่อนไขในการทำงานได้ดี
 • เรียนรู้เร็วและสามารถทำงานเป็นทีมได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีเบี้ยขยัน
 • มีความรู้ในระเบียบเกี่ยวกับงานธุรการ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิ่งส่งเอกสาร ให้ขนส่ง หรือสถานที่ต่างๆ
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ถึง ปวส.
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นคนตรงต่อเวลา
 • ต้องมีใบขับขี่ ท2 ขึ้นไป

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • Experienced in EMS
 • Good in English skill

19 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

19 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการประสานงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ

19 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in Supply chain management & Logistics
 • Warehouse and stock management
 • Demonstrated ability to learn quickly

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational, Health and Safety
 • At least 10 years of work experience in EHS
 • Good command in English both written and spoken

19 hours ago

 

Applied
 • Degree in business admin or related fields.
 • 3-5 years experience in workshop management.
 • Good command in English and Thai.

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ MS Word , Excel

19 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. -ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านขนส่งจะพิจารณาพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ ชอบงานกิจกรรม
 • ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

22-Jan-18

 

Applied
 • Help Desk (Factories)
 • Time-Shift Basis
 • Software / Hardware Support

20-Jan-18

 

Applied
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน
 • มีประสบการณ์ HRM&HRD
 • มีใจรักงานบริการ

20-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน hrd 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • Logistics and 3PL Warehouse Operation
 • Health care or Consumer products
 • SAP system

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years up working experience Quality Engineer
 • Prefer knowledge SPC, MSA, ESD , Quality concept

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี-สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและพูดภาษาอังกฤษได้

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Human Resource Manage
 • 8-10 years experience in Electronics industries
 • Creative, innovation, service minded and result

19-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุติการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • 5 years up experience in financial function
 • Good command of English for reading, listening

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 5 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหาร

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิป.ตรี-ป.โท การบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานบัญชี
 • ปฏิบัติงานย่านรังสิต - ลำลูกกา (จันทร์-ศุกร์)

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารงานโครงการวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ด้านวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล 2 ปี
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท วิศวกรรม

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse Management / On floor duty
 • Strongly committed management team
 • 5-10 years relevant working experience

18-Jan-18

 

Applied
 • ทำเอกสารดำเนินพิธีการนำเข้า ส่งออก
 • ผ่านการฝึกอบรบเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO
 • มีความรู้เรื่องส่งรายงาน สก.3 สก.4 สก.5

17-Jan-18

 

Applied
 • Male or female,age between 20 - 45 years old
 • speaking , reading , writing and listening skill.
 • serve with overseas customer.

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน
 • ถ้าเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Human Resource Management
 • Have knowledge in HR and general General Affair
 • Have experience in manufacturing will be advantage

17-Jan-18

 

Applied
 • degree or higher degree in business admin
 • 1-3years working experience in workshop management
 • Proven record of higher standard performance

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering field
 • Have an experience at least 2 years
 • Have a meticulous and logical approach

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • โอที

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความซื้อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบ
 • ใจเย็น

17-Jan-18

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่
 • ขยัน
 • ช่างยนต์

17-Jan-18

 

Applied
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความรับผิดชอบ
 • ประสานงานต่างๆ ในเรื่องการแต่งรถยนต์ใหม่

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.