• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบเครื่องจักร (Automation System)
 • มีความตั้งใจในการทำงาน

1 hour ago

 

Applied
 • มีที่พักอยู่กรุงเทพฯ
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronics
 • At least 1 year experience in EMS
 • Good in English skill.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • very welcome for new graduate
 • Excellent spoken and written English
 • Degree in Science Chemistry/ Chemical

3 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years Sales experience in Manufacturing.
 • Good problem solving.
 • Good presentation and interpersonal skills.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 1-3 years work experience in Manufacturing.
 • Good in Microsoft Office, Auto CAD.
 • Good service mind, work.

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible for import and export document
 • Must have Customs Broker Certificate
 • Able to work at Ayutthaya

4 hours ago

THB25k - 45k /month

Applied
 • Purchasing Staff
 • At least 3-5 years’ experience in manufacturing
 • Work at Pathumthani

4 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Corporate Compliance
 • Graduate in Law, English Business Level
 • At least 2 years experiences, Work at Pathumthani

4 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Sales area, existing client and coordinate oversea
 • Plan, act and control electronic business.
 • Able to work at Ayutthaya

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Source new supplier and selection, evaluate result
 • Supplier 4 M change control and management
 • VA/VE Activity for cost reduction

4 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Sales management, direction and coordination
 • Having experience in food industry
 • Customer order and dealing with satisfaction

4 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Contact customer for import and export processes
 • Knowledge of regulation customs, BOI and EDI
 • Import job about Freight & Forwarding Processes

4 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied

GM Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Provide functional leadership of the operational
 • External and or Internal Audit.
 • Assist in setting the Regional Internal Audit &

4 hours ago

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years of experience of QE & QS, automotive produ
 • Computer skill: Microsoft Office
 • Able to communicate in English

7 hours ago

 

Applied
 • 10+ years of experience in IC Assembly FOL&EOL
 • Strong analytical, and problem-solving skills
 • Strong leadership , people management skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business, Management Liberal arts
 • Experience in Purchasing
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • -
 • Experienced in Production planner
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher of Electronics, Mechanical.
 • At least 3 years of work experience in IC assembly
 • Good command of spoken and written English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sea Freight / Export
 • Customer Service
 • At least 5 years experience

13 hours ago

 

Applied
 • Education Degree Marketing, Eng
 • Communicate External & Internal
 • To attend and service valued customers invitation

13 hours ago

 

Applied
 • Costing Manager
 • ผู้จัดการแผนกต้นทุน
 • ต้นทุน Costing

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ผู้ควบคุมระบบน้ำเสีย
 • Waste Water
 • วิศวกรผู้ควบคุม ดูแล ระบบบำบัดน้ำเสีย

13 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical engineering
 • 0-3 years' experience in Electrical engineering
 • Good in human relationship and teamwork.

13 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ระบบ ISO/IEC 17025 ในห้องปฏิบัติการ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ทางเคมี และเครื่องมือ
 • มีความเป็นมืออาชีพ,สภาวะผู้นำ การคิดเชิงวิเคราะห์

13 hours ago

 

Applied
 • พนักงานความปลอดภัย / เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี/ ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สวัสดิการดี / มีโบนัส / ไซต์งานต่างจังหวัด

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง-โยธา
 • บริหาร/ควบคุมการติดตั้งแผ่น Precast
 • ส่งงาน QC ให้กับโครงการเพื่อส่งมอบบ้าน

17 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.
 • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน สามารถทำงานกะได้
 • มีความอดทน ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์

17 hours ago

 

Applied
 • A Bachelor's Degree in any filed
 • At least 3-5 years of experience
 • Good English communication skills (written/verbal)

17 hours ago

 

Applied
 • Experience1-4 years in Network, Server
 • Bachelor’s Degree in Computer, IT, MIS
 • 5 working days

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน10ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเครื่องกล
 • มีใบ กว.(พิจารณาเป็นพิเศษ)

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน

17 hours ago

 

Applied
 • Sensors, Cables, RFID, Vision, Transducer, Network
 • Ayutthaya, Pathum Thani, Nonthaburi, Bangkok area
 • Strong communication skill and technical backgound

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานขนาดใหญ่
 • ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งาน

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหารอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถทำอาหารได้ทั้งอาหารไทย และอาหารยุโรป
 • มีใจรักในงานบริการ

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์วางระบบงานก่อสร้างด้านอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบ แก้ไขแบบได้

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ม.3
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีใจรักในงานบริการ

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ดูแล/ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ทำแผนงาน SparePart เครื่องจักรมีให้เพียงพอ

17 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี
 • บริการต้อนรับแขก รับรายการอาหารที่แขกสั่ง

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารและความเรียบร้อยของโครงการ
 • ติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ

17 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านมาตราฐานในการทำอาหาร
 • มีทักษะในการนำเสนอ และสอนงาน
 • สามารถบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา (คลอง10) ปทุมธานี
 • จัดทำ Spare Part เครื่องจักร

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ งานบริการส่วนหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว
 • พิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น

17 hours ago

 

Applied