• ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

5 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

5 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

5 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting&Finance
 • Knowledge of the Real Estate industry
 • Experience with setup Internal Audit

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years professional ex in auditing for banking
 • Experience with PCI Security or Could Security
 • Fine communication of English language

5 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 years of experience in audit field
 • Proficiency in English and required TOEIC 550
 • Able to travel to/from Rayong/BKK

5 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี งานด้านบัญชีโรงแรม
 • ประสบการณ์ Night Audit / Night GSA Supervisor
 • เงินเดือน 15000 - 20000 บาท

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้านงานตรวจสอบภายใน
 • จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจตามแนวทางการตรวจ

23 hours ago

 

Applied
 • ิิBachelor Degree,
 • 5 years experiences in Electrical / Mechanical
 • 2 years experiences in Energy Management System

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Excellent in writing for both Thai and English
 • Familiar with Data Center certificates

21-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering, Science
 • Minimum of 4 years direct work experience
 • Successfully completed an approved QMS/ISO 9001

21-Mar-18

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

21-Mar-18

 

Applied
 • ได้เรียนรู้ทั้งงานบัญชีและสอบบัญชี
 • สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อสอบ CPA ได้
 • บริษัทออกค่าอบรม CPD ให้ทั้งหมด

21-Mar-18

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน Window Server
 • บริหารจัดการ Windows Client & Server, DB Serverได้

21-Mar-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Work on a number of projects in the auditing area
 • Coach, support and monitor junior staff
 • Minimum of 2 years audit experience

21-Mar-18

 

Applied
 • Have ever been in hotel
 • Prepare document for work permit and visa
 • Experiences in payroll payment to each employee

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Review adequacy and effectiveness of the company
 • Monitor implementation of management action plan
 • 2-3 years of working experience internal auditing

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor of Accountancy
 • Audit, Accounting, Advisory
 • Professional Services, Consulting

20-Mar-18

 

Applied
 • Female
 • At least bachelor degree in accountancy
 • At least 3 years’ experience in auditing

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Safety, Environment
 • SEDEX, SMETA, URSA, SA8000, TLS8001, ISO26000, SGP
 • Able to work in upcountry of Thailand

20-Mar-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา บัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบบัญชี
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CIA หรือ CPA หรือ CPIAT

20-Mar-18

 

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

20-Mar-18

 

Applied
 • Audit and reconcile all revenue postings
 • Check figures, postings and documents for accuracy
 • Control and secure cash and cash equivalents

20-Mar-18

 

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

19-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

19-Mar-18

 

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

19-Mar-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สนใจงานสำนักงานบัญชี

19-Mar-18

 

Applied
 • To assist in all general audit activities
 • Bachelor or Master Degree in Finance or Accounting
 • Minimum 1 year of experience in internal audit

19-Mar-18

 

Applied
 • Plan and conduct IT audit work
 • Lead a team in conducting audit fieldwork
 • Business & IT processes for the Bank’s

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาตร์
 • ประสบการทำงาน 3-5 ปี มีทักษะในการวิเคราะห์
 • ความกระตือรือร้นในการทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาตร์
 • ประสบการทำงาน 3-5 ปี มีทักษะในการวิเคราะห์
 • ความกระตือรือร้นในการทำงาน

19-Mar-18

 

Applied
 • 5 years experiences of occupational health/safety
 • Required for ISO 9000 or ISO 14000 certificated
 • Able to travel up country working

18-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 2 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้าน Internal Auditor จากธนาคาร
 • ละเอียดรอบคอบและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ตรวจสอบสินเชื่อ

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor's degree is preferred
 • At least 3 years of QA experience
 • English proficiency

16-Mar-18

 

Applied
 • In-depth knowledge of food auditor system
 • Innovative solutions
 • Ecosystem business

16-Mar-18

 

Applied
 • internal audit
 • IT Audit
 • technology

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

16-Mar-18

 

Applied
 • Experiences in IT audit, IT security, IT Technical
 • Knowledge & team player with strong interpersonal
 • Strong IT security and IT technical

16-Mar-18

 

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Thai tax rules
 • 2 years of professional experience in auditing
 • Determine internal audit scope

16-Mar-18

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

16-Mar-18

 

Applied
 • IT Audit
 • Minimum 5-10 years experiences
 • Life Insurance

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (อ่าน เขียน)
 • เขียนคำสั่งอ่านข้อมูลจาก Oracle, SQL Database ได้

16-Mar-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Monitor all the internal auditing activities
 • Conduct credit examination.
 • Conduct Annual Internal Control Evaluation,

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor/Master's Degree in IT or Computer Science
 • Minimum 5 years of experience
 • Location: Muang Thai Phatra Complex Ratchadapisek

14-Mar-18

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

13-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี
 • เข้าอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในขั้นต้น
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

13-Mar-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.