• ประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีทักษะความรู้ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สามารถสื่อความภาษาอังกฤษได้

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / CG / IA / Risk
 • มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี, ISO
 • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด

22-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

21-Sep-18

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Management
 • ACCA and CIA certificates preferred
 • 5 years of experience in internal audit

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Prefer parts & vehicle audit experience
 • Supplier quality performance monitor & improvement
 • TOEIC 450 up is preferable

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Business Admin
 • 5 years' experience in Internal Audit
 • Certificate in CPA CIA orCISA will be advantage

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science
 • Computer Science, Information Technology, MIS
 • Knowledge of O / S, Database System

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

21-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit or External Audit.
 • Excellent in English Language
 • Available to travel for auditing

20-Sep-18

 

Applied
 • it audit
 • it infrastructure, application, operation
 • potential risk

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Conduct IT audits & identify if security issues
 • 5+ years working in IT audit focused positions
 • Knowledge of applications & systems security

20-Sep-18

 

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

20-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน Window Server
 • บริหารจัดการ Windows Client & Server, DB Serverได้

20-Sep-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาโท บัญชี,การเงิน,วิศวกรรมศาสตร์,เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ด้าน IT

20-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit for small company with high growth
 • Thorough and committed behavior with passion
 • Friendly working environment in the city center

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in IT audit, IT security, IT Technical
 • Knowledge & team player with strong interpersonal
 • Strong IT security and IT technical

20-Sep-18

 

Applied
 • Conduct the fraud risk assessment
 • Make analysis for defining the proper alert rules
 • Basic understanding of SQL query

19-Sep-18

 

Applied
 • Building new and existing client relationships
 • Prepare reports for management
 • Support sales team based on assignment

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี (ผู้ตรวจสอบ/ ตรวจสอบภายใน)
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจค้าปลีก
 • วางแผนการตรวจสอบแต่ละสาขา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ISO14001 and OHSAS Audit
 • Having IRCA registered Lead Assessor certificate
 • Able to travel within Asia and up-country.

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

19-Sep-18

 

Applied
 • Professional Manner
 • 5 years of experiences in Direct Field
 • Good Command of English

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • 2 years’ experience in IT Audit field.
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance, Business
 • Experience in audit field 2 Year
 • Good English skill

19-Sep-18

 

Applied
 • audit
 • compliance
 • corporate governance

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี
 • มีความรู้ และสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน
 • สามารถอ่านเขียนพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดี

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree
 • TOEIC certificate with 600 points
 • 4 years auditing experience

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Safety, Environment
 • 3 year experience in HR / ISO 14001 / OHSAS 18001
 • Able to work in upcountry of Thailand

18-Sep-18

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

18-Sep-18

 

Applied
 • Thai nationality
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit Planning)
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ ในธุรกิจธนาคาร
 • หากมี CPA หรือ CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 years of relevant working experience.
 • Audit of securities business would be advantage.
 • Good verbal and writing skills in English.

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ACCA and CIA certificates preferred
 • 5+ y internal audit/internal control/investigation
 • Engineering delivery, procurement, logistics

18-Sep-18

 

Applied
 • 1 Vacant Position
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Be able to travel and work in up-country

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 30-36 years old
 • 7 years experience in IT Audit
 • TOEIC score 550 up

18-Sep-18

THB70k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ทางด้านตรวจสอบภายใน IT
 • สามารถประเมินระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
 • CPA CIA หรือ CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Sep-18

 

Applied
 • At least bachelor degree in accountancy
 • 3 years’ experience in auditing
 • Ability to travel for work at associate

17-Sep-18

THB70k - 120k /month

Applied
 • 5 years of experience in internal audit tasks
 • Promote internal control mindset and awareness
 • Review processes and internal controls

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • minimum of four years of related professional
 • Experience in middle management, design
 • Good command of written and spoken English

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • develop the risk-based IT audit plan
 • Develop Audit Planning
 • Conduct cyber security review

17-Sep-18

 

Applied
 • Field Auditor
 • Audit activities
 • area of focus to audit

17-Sep-18

 

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

17-Sep-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

14-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male only, age not over 35 years old
 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • 3 years internal / external auditor background

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied