• การควบคุมภายใน (Internal Audit)
 • วางแผน กำหนดขอบเขต จัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • มีประสบการณ์การด้านตรวจสอบสถาบันการเงิน 2 ปีขึ้นไป

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Medical CE; GDPMDS; and, ISO 13485
 • Auditing Service Experience
 • Industrial standards for devices

14-Dec-18

 

Applied
 • More than 5 years of experience in food production
 • Production / QA / QC in Food Business
 • Good command of English and professional manner

14-Dec-18

 

Applied
 • จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / CG / IA / Risk
 • มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี, ISO
 • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด

13-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3- 5 years working experience
 • Good command of English

12-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 3 years of audit experience
 • Excellent command of spoken and written English
 • Able to commit up to 50% travelling

11-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge in Information Risk Managemnt
 • Business Consulting Mindset
 • Dynamic Working Environment and Various Industries

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี หรือตรวจสอบเทคโนโลยี
 • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน, IT General Controls

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
 • Min 4 years related experience
 • Professional auditing standard
 • Basic accounting, banking and finance

07-Dec-18

 

Applied