• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม excel pivot ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Strong background in auditing
 • Good English communication skills

16-Mar-18

 

Applied
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
 • หน่วยงานกำกับ ดูแลธุรกิจประกันภัย

15-Mar-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Internal Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง เอกสารควบคุม

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • บัญชี
 • J-Sox
 • ทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

15-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปตรี , โท สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

14-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้าน IT บริษัทบางจากฯ
 • ประสบการณ์ ตรวจสอบ IT
 • มีความรู้ GTAG COBIT or ITIL

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or related
 • Preferable to have 1-2 years experiences
 • Perform audit work in a professional manner

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการปฎิบัติงานสาขาตามรอบที่กำหนด
 • เงินเดือนเริ่มต้น 13,000 มีค่าเบี้ยเลี้ยง 500/วัน
 • มีรถบริษัท และน้ำมันฟรี มีค่าที่พักให้ฟรี

14-Mar-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ 2-5 ปี ทางด้านงานตรวจสอบภายใน
 • จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจตามแนวทางการตรวจ

14-Mar-18

 

Applied
 • internal audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Regional auditing experience
 • Preparing financial reports
 • Knowledge in manufacturing

14-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการบัญชี
 • อดทนประหยัดและมีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี , ขยัน , อดทน
 • ความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้างเหล็ก

14-Mar-18

 

Applied
 • Planning and auditing the operation
 • Perform audit as project assignment
 • Produce audit report within time line

13-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • งานตรวจสอบภายใน
 • Internal Audit

13-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี
 • มีที่พักอยู่ใกล้สถานประกอบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age not over 32 Years
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 2-3 year experience of External or Internal Audit

12-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Mar-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 yrs in internal audit, internal control, QA
 • Good English Skill
 • Strong business process analysis

12-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของสายการผลิต
 • คักแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher Accounting
 • 0-4 years in Accounting, Audit or Internal Control
 • Knowledge in internal control framework

12-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี , ขยัน , อดทน
 • ความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้างเหล็ก

12-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • จบ ปวส. ก่อสร้าง
 • เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์

12-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Participate group audits, perform regional audits
 • Implement and internal control system
 • SAP experience

09-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.