• การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ / มีความรับผิดชอบสูง
 • มาตราฐานการตรวจสอบบัญชี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีมีประสบการณ์

23 hours ago

 

Applied
 • สามารถดูงานตกแต่งภายใน และงานระบบวิศวกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • ตรวจสอบงานก่อสร้าง

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการผ่านงาน QC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานระบบ ISO

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ ปวช/ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง /สาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหรือการซ่อมอาคาร/บ้าน/คอนโด
 • มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher Accounting
 • 0-4 years in Accounting, Audit or Internal Control
 • Knowledge in internal control framework

23 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารบัญชี
 • ควรมีประสบการณ์ในสายงานค้าปลีกอย่างน้อย 2 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

23 hours ago

 

Applied
 • Exp. in internal audit of hospitality business
 • Familiar with Compliance under SET/SEC regulations
 • Assists Internal Audit Manager, Audit Committee

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or related
 • Preferable to have 1-2 years experiences
 • Perform audit work in a professional manner

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
 • มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน 5 ปีขึ้นไป
 • ทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลา

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดระยองได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

25-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ตรวจสอบเงินสดย่อย และวัสดุ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in related field
 • 2-5 years experience in Quality Assurance
 • Computer literacy: MS Office

25-Sep-17

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงาน QC สิงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา หรือ กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้

24-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบที่นำมาผลิต

24-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจเช็ค stock สินค้าตามสาขาต่างๆทั้งหมด
 • ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีอัธยาศัยดี

23-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • At least 3-5 year experiences in Retail business
 • CIA, CISA, CPA or CFE certificate are preferable.

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 - 28 ปี
 • ตรวจสอบสินค้าภายในสาขาต่าง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีใบขับขี่รถยนต์

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Degree or higher in process engineering
 • two years experience in operational
 • Experience in sustainability projects, CSR

22-Sep-17

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงาน QC สิงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or female
 • Aged 25 - 35 years old
 • Thai nationality

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • 4 years up with Accounting /Auditing/ Financial
 • Big 4 audit experience preferable
 • Good analysis skill

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance,Accounting.
 • Good command of English and computer.
 • Ability to work independently.

21-Sep-17

 

Applied
 • 3 years of experience in Accounting Field
 • Experience in Audit Firm is a big plus
 • Excellent command of English

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิป.ตรี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพรองเท้า
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ ได้

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-28 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาช่างกล ช่างยนต์ หรือช่างอิเล็คทรอนิก
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด

21-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ Internal, External

20-Sep-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit Senior Officer
 • Knowledge of Internal audit, account and internal

20-Sep-17

 

Applied
 • ปวส. ถึงปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบ , ระบบงานบัญชี งานคลังสินค้า
 • สุ่มตรวจนับสินค้า , รายงานผลการตรวจสอบ

20-Sep-17

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.