• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการประกันคุณภาพ/การตรวจสอบค
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Officer (Food) / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทางด้านการบัญชี
 • อดทนประหยัดและมีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Strong background in auditing
 • Good English communication skills

19-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Internal Audit
 • Risk Management
 • ฺBusiness management

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงิน

19-Jan-18

 

Applied
 • - เพศหญิิง อายุไม่เกิน 35 ปี, ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • - เงินเดือนเริ่มต้น 14,000 บาท,โบนัสประจำปี2ครั้ง
 • - เบี้ยเลี้ยง(ต่างจังหวัด), เที่ยวในและต่างประเทศ

19-Jan-18

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Quality assurance experience in supervisor level
 • Graduated in Food science or related filed
 • Good command in English

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or finance
 • 1 years auditing experience in financial business
 • High level of ethics and integrity

18-Jan-18

 

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

18-Jan-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Internal audit or external audit experience
 • Experience with Financial / Banking sector
 • CPA / CIA is a strong plus

18-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี ด้านบัญชี / การเงิน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • อนุปริญญา (ปวส.)

18-Jan-18

 

Applied
 • Experience in audit field or business knowledge.
 • เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • ศึกษาดูงานบริษัทแม่ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไข)

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม excel pivot ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. , ปวส. - ปริญญาตรี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี , ขยัน , อดทน
 • ความรู้ความเข้าใจในงานโครงสร้างเหล็ก

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Min 1 year experience in Internal Audit
 • High attention to detail

16-Jan-18

 

Applied
 • QA
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
 • QA Staff

16-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ Fraud,Internal Audit,Credit Risks
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 2 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานที่แจ้งวัฒนะได้

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance,Accounting.
 • Good command of English and computer.
 • Ability to work independently.

16-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
 • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree or higher Accounting
 • 0-4 years in Accounting, Audit or Internal Control
 • Knowledge in internal control framework

16-Jan-18

 

Applied
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีทัศนคติใ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ต้องสามารถไปต่างจังหวัดได้
 • มีความอดทนและสามาถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อหน้าที่

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ 3 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.