• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

58 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or related
 • High expertise to Accounting & Finance operation.
 • Experienced in Finance Controller, Auditor etc.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Audit
 • CISA Certified
 • Data analytics

14 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree
 • 10 years of experience in Internal Audit
 • Proven management experience more than 5 years

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 7 years working experience
 • Master Degree in Business Administration, Finance
 • People and team management experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Risk Assessment and Annual Planning.
 • Audit Engagement.
 • Team Contribution

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical/quantitative skills.
 • Intelligent, clear, and logical thinker.
 • Able to travel extensively (domestic)

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong analytical/quantitative skills
 • Intelligent, clear, and logical thinker
 • Able to travel extensively both domestic and over

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare annual audit plan
 • Compile and review quarterly financial statements
 • Prepare the internal control report

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 35-40 years old
 • Min. 10 years experience in Internal Audit
 • Fluent in English, CPA/CIA is preferable

16-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Knowledge in SAP is an advantage.
 • Experience of internal audit, external audit

16-Feb-20

 

Applied
 • Maintain all HACCP records and assessments.
 • Quality Control and Quality Assurance management
 • Good communication both Thai and English

14-Feb-20

 

Applied
 • Professional Certification CIA, CPIAT, CISA
 • 8 years’ experience in internal audit
 • Excellent to communicate in English

14-Feb-20

 

Applied
 • IT Security and Cyber Auditing
 • CIA, CISSP, CRISC and/or CPA preferred
 • Excellent communication and interpersonal skills

14-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Account or related field
 • Good command of English
 • Experience in internal audit,external audit

14-Feb-20

 

Applied
 • IT audit, network security, application control
 • IT project management, UNIX, AS400, silverlake
 • Core bank system, technology engineering, IT infra

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 4 years IT audit experience, Fluent in English
 • CISA, or related certification preferred
 • Knowledge of internal audit standard, risk control

14-Feb-20

 

Applied
 • Experience in Internal Auditing
 • Experience in Manufacturing.
 • Experience in Accounting's work

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 Years Experience in Internal Audit
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Fluent in English both written and spoken.

13-Feb-20

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business
 • Good command of both spoken and written English
 • Able to travel for business trip

13-Feb-20

 

Applied
 • Excellent analytical skill
 • Minimum 3-5 years of experience in Internal audit
 • CPA/CIA is a plus benefit.

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบภายในในธุรกิจประกันอย่างน้อย 8 ปี
 • วิเคราะห์ พิจารณา ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)

13-Feb-20

 

Applied
 • 10+ Yrs in Internal Audits in Manufacturing
 • Able to Travel Upcountry for Auditing Purposes
 • CIA and CPA is a Plus

13-Feb-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Head Office based in Chidlom area (BTS)
 • Open for both external and internal auditor
 • Annual Leave start from 15 Days/year

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in auditing field.
 • Bachelor Degree in Accounting or related field.
 • Experience in manufacturing business

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Has Experience from Audit Firm (Big4)
 • CPA is Preferable
 • Able to Travel to Factory in Upcountry

13-Feb-20

THB90k - 160k /month

Applied
 • CPA / CIA / Audit
 • rovide functional leadership of the operational
 • Audit & Internal Control strategies

13-Feb-20

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • 4 years experience of internal audit
 • CIA is advantage

13-Feb-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • Audit

13-Feb-20

 

Applied
 • Conduct compliance audit to evaluate organization
 • Makers recommendation on how to improve internal
 • Get involve in the educational and preventive

13-Feb-20

 

Applied
 • control risk the company’s information systems
 • Provide an advisory service on IT security
 • Conduct cyber security review

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or above
 • Experience in audit field in consulting firms
 • Working knowledge of auditing and accounting

13-Feb-20

 

Applied
 • achelor Degree in Accounting or above
 • Experience in audit field in consulting firms
 • Working knowledge of auditing and accounting

13-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • At least 3-5 year experiences in Retail business
 • CIA, CISA, CPA or CFE certificate are preferable.

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี / ป.โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่ต่ำกว่า 5 ปี

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบภายใน
 • ประจำสำนักงานสีลม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี

12-Feb-20

 

Applied
 • 7 years of experience in Internal Audit
 • 3-5 years of experience in Non-Life Insurance
 • Good in English (TOEIC 550+)

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Work experience in internal audit and accounting
 • Work experience in a manufacturing environment
 • Work experience in audit firm is preferable

12-Feb-20

 

Applied
 • งานตรวจสอบภายใน
 • ดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายต่างๆภายในบริษัท
 • ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจสอบภายใน

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Over 5 years of External or Internal Audit experie
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Internal Audit

11-Feb-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Auditor
 • Internal Control

11-Feb-20

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female 28 years and old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 5 years working experience in an audit

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • A licensed CPA / CIA / TA will be an advantage
 • Good analytical, inter-personal

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Management Audit
 • Audit Risk

11-Feb-20

 

Applied
 • High Salary and Compensation Package
 • Well-known Global Manufacturing Company
 • BTS Asok, Convenient Location

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in audit functions
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English

11-Feb-20

 

Applied
 • IA, Internal Audit, CPA, CIA, prefer male
 • Good skill in English, TOEIC 700+
 • Non-life Insurance

11-Feb-20

 

Applied
 • CIA or CPA
 • Energy Business
 • fraud investigations

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied