• จบตรีหรือโท ในสาขาบัญชี / การเงิน / CG / IA / Risk
 • มีประสบการณ์ ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี, ISO
 • เดินทางทำงานนอกสถานที่ได้ทั้งกรุงเทพ & ต่างจังหวัด

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review and approve audit programs
 • Develop annual budget and review budget
 • Lead all phases of planned internal audits

12 hours ago

 

Applied
 • External, Internal Audit
 • Audit planning
 • Perform testing and ensure test results

12 hours ago

 

Applied
 • 3-10 yrs Internal Audit/Control in Manufacturing.
 • Able to work in upcountry and travel occasionally
 • Good command of English both writing and speaking

18 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, age not over 45 yea
 • At least 2 years experience in financial audit
 • Certificate Internal Audit (CIA) or CPA would be a

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • J-Sox internal audit compliance system control
 • experience from automotive manufacturing preferred
 • good - English both written & spoken is a must

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • A minimum Bachelor's from Accounting
 • Excellence knowledge of auditing,risk based audit
 • Able to travel extensively (Domestic)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit background
 • Management experience
 • Good command of English

21 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Management
 • ACCA and CIA certificates preferred
 • 5 years of experience in internal audit

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Internal audit experience with manufacturing biz
 • Secretary to the Audit Committee
 • Travel upcountry once a month

23 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการดี
 • มีค่าระดับความสามารถ
 • มีความก้าวหน้าในหน้าที่งาน

21-Sep-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Prepare audit planning, audit scope
 • Good English command in writing and speaking
 • Bachelor’s Degree in Accounting

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์สายตรง 10 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ระดับผู้บริหาร 5 ปีขึ้นไป
 • พิจารณาค่าตอบแทนจากที่เคยรับ+ประสบการณ์+เนื้องาน

21-Sep-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Business Admin
 • 5 years' experience in Internal Audit
 • Certificate in CPA CIA orCISA will be advantage

21-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Internal Audit, Accounting
 • At least 7 years experience in audit
 • Good analytic skill and logical thinking

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปี

21-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • หากจบด้านการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit/ audit background
 • Experience from the private sector
 • International company or consultancy company

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานด้านงานตรวจสอบภายใน 2-5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมตามหลัก COSO

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Female Only, age between 25 - 28 years old.
 • BBA, MBA or related fied.
 • Experience around 2 - 5 years.

21-Sep-18

 

Applied
 • Exp in internal or external auditing
 • Exp in Accounting & Finance, Business Management
 • Ability to work in oversea (Vietnam)

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • internal audit
 • internal control
 • external audit

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied

Internal Audit Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • To audit each branch factories according to SOX 40
 • To perform Fraudulence Prevention check list upon
 • perform Regional Manual audit on cash management

21-Sep-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, Age 30-40 Years old.
 • 5 years of Internal Audit experience
 • CPA/CIA is a plus benefit

21-Sep-18

THB90k - 120k /month

Applied
 • มีความรู้ด้านกฏหมายตลาดหลักทรัพย์
 • มีใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต(CIA)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี

21-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit or External Audit.
 • Excellent in English Language
 • Available to travel for auditing

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • Strong background in auditing
 • Good English communication skills

20-Sep-18

 

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

20-Sep-18

 

Applied
 • Experience of J-SOX, Financial Planning.
 • Knowledge of Risk Assessment, Internal Control.
 • Good command of English.

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Economics, or other related
 • Execute internal audit and other advisory work
 • Exp. working in external audit (BIG4) is a plus

20-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting
 • Min 10 yrs’ exp in Internal Audit
 • Experience from Food Manufacturing is a plus

20-Sep-18

 

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม โบนัส พักร้อน 10 วัน ลากิจ 3 วัน ต่อปี
 • ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8:00-17:00 หยุดเสาร์อาทิตย์

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Law, Finance, Internal Audit
 • Japanese and English in Business LEVEL, JLPT N2
 • Excellent knowledge of reporting procedures and

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age between 30-40 Years old.
 • Over 5 years of Internal Audit experience
 • CPA/CIA is a plus benefit.

20-Sep-18

THB90k - 120k /month

Applied
 • High school diploma/G.E.D. equivalent
 • At least 2 years of related work experience
 • English Language Proficiency

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Prepare audit report in line with approved
 • supervise the internal audit team
 • Advise management on the resourcing requirements

20-Sep-18

 

Applied
 • Internal Audit
 • Finance and Accounting
 • CIA,CPA,Fraud

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance.
 • Minimum 8 years of External/ Internal
 • Fluency in English (written and verbal)

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • at least 10 years experience in Internal Audit
 • Degree in Accounting or Finance
 • Based in Nongbua Lamphu

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit for small company with high growth
 • Thorough and committed behavior with passion
 • Friendly working environment in the city center

20-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

19-Sep-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ External,Internal Audit
 • มีวุฒิบัตร CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

19-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of internal audit experience
 • Experience in working within multi-national
 • Risk Management / Audit Plan

19-Sep-18

 

Applied
 • เพศหญิง- ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน/นอก 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี (ผู้ตรวจสอบ/ ตรวจสอบภายใน)
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในธุรกิจค้าปลีก
 • วางแผนการตรวจสอบแต่ละสาขา

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี-โท มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียน

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied