• มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • มีวุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน/ ผู้สอบบัญชี

20 hours ago

 

Applied
 • Able to Work at the Chumporn Factory
 • Experience in Manufacturing Auditing
 • Strong Team Management Skills

21 hours ago

 

Applied
 • internal audit
 • Oversee IA staff
 • Collaboration

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Finance
 • 5 years of experience in Internal Audit
 • Good in English Communication

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Stable company
 • Big 4 Audit is welcome

14-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Age between 30 - 45 years old
 • 5 yrs of exp in Internal Audit from manufacturing
 • Exp in JSOX and Use SAP will be advantage

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 yrs of experience in IT Audit/internal audit
 • Good Location: MRT Rama9 (G Tower)
 • Knowledge or experiences in an audit of securities

13-Aug-20

 

Applied
 • Strong in Internal Audit
 • Manufacturing Background
 • TOEIC 600+

13-Aug-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • 5 years experience in auditing field.
 • Bachelor Degree in Accounting or related field.
 • Experience in manufacturing business

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • At Least 10 Yrs in a Risk Management Position
 • Experience in a Real Estate Industry is a Must
 • Fluent in Written and Spoken English

13-Aug-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในหรือบริหารความเสี่ยง
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการควบคุมตามหลัก COSO
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆได้ดี

13-Aug-20

 

Applied
 • 3 yrs of experience in external/internal auditing
 • Having knowledge of COSO
 • Very good command of both written&spoken English

13-Aug-20

THB30k - 70k /month

Applied
 • Internal Audit
 • Assess the audit for accuracy and compliance
 • Monitor and oversee the auditing process

13-Aug-20

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's or Master’s Degree in accounting
 • At least 10 years’ experience in external
 • CPA or CIA preferred

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • Retail

13-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Certified Information Systems Auditor (CISA)
 • Age 25-35,Bachelor’s Degree in IT or related field
 • At least 2 y of experience in internal/exter audit

13-Aug-20

THB25k - 30k /month

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • การทำงานด้านงานตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรืออุตสาหกรรมการผลิต(โรงงาน)

13-Aug-20

 

Applied
 • Operation Audit (not financial audit)
 • Manufacturing, Factory
 • Global Company

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • fluent in ENGLISH communication skills
 • experiences in Big 4 / MNC External Audit firms,
 • strong leadership & good team player, independent

12-Aug-20

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Listed Company regulations
 • internal auditing standards
 • CIA/CPA

12-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering, Computer
 • At least 3-5 years experience in audit field
 • preferable in internal Audit, IT Audit experience

12-Aug-20

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Experienced in both Big 4 company and corporate
 • At least 3 years in a Head of Internal Audit role

12-Aug-20

 

Applied
 • Location: MRT RAMA 9
 • Degree or higher in Accounting, Finance
 • 3-5 years of experience in internal audit

12-Aug-20

 

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • โบนัสประจำปี
 • เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

12-Aug-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in Accounting, Finance or related
 • Good command in English
 • 3-5 years experiences in Internal Audit

12-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Assist in setting the Regional Internal Audit
 • Check actual operation and create business
 • analysis with other team member

11-Aug-20

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher and professional auditing
 • Have a must CPA, CIA
 • Audit & Internal Control strategies

11-Aug-20

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years experiences
 • Certified Internal Auditor (CIA)
 • Bachelor in IE is preferred

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experiences
 • Good communication skills
 • Salary 25-30K

11-Aug-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการสถิติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ ชีวิต พนักงานและผู้อยู่ในอุปการะ

11-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบาย

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 4 ปีด้าน Internal Audit
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Word, Excel

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Strong Cost Accounting and/or Risk Management
 • Excellent in logical & systematical thinking
 • Team player and excellent coordination skills

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit Manager
 • Internal Audit team
 • Internal Audit

11-Aug-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • 5-7 years of IT Audit/Internal Audit experience
 • IT Controls, IT Process, IT Risk, IT Compliance
 • CISA is needed, or CIA, CISM, CISSP, CRISC

11-Aug-20

 

Applied
 • Experience in leading internal audit function
 • Risk management and internal controls
 • CIA or CRMA or CPA or CISA is a plus

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied

Internal Auditor

JAC Recruitment Thailand

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Internal Audit in manufacturing fields
 • Salary: 40-45K
 • Able to work in Samutprakan

10-Aug-20

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in internal audit, Risk Management
 • Head of Internal Audit
 • Assess overall internal controls

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
 • Internal Auditor manager
 • ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต ตรวจสอบภายใน

10-Aug-20

 

Applied
 • Internal Audit
 • Manufacturing
 • Pathumthani

10-Aug-20

THB45k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Strong knowledge of the local legal
 • Understanding of compliance in global company
 • Fluency in both English and regional language

10-Aug-20

 

Applied
 • audit ICAAP
 • risk management
 • calculation and mathematical aptitude

07-Aug-20

 

Applied
 • Risk management
 • Healthcare compliance
 • Auditing background

07-Aug-20

 

Applied
 • Global and well-established company
 • Opportunity to build the team from the ground up
 • Opportunity to travel to neighboring countries

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Audit Experience for 2-3 Years
 • Good English Skills
 • Manufacturing/Trading Experience

07-Aug-20

THB30k - 45k /month

Applied
 • degree or higher in Accounting, Finance
 • 2 years experience in Internal Audit and Accountin
 • Certification ( CPA, CIA )

06-Aug-20

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Internal Auditor in the Manufacturing company
 • Hands-on experience,Internal audit,Risk management
 • 5 working days, Benefits provided, Suksawas Road

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • IT Internal Audit ในธุรกิจประกัน
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน
 • การตรวจสอบระบบสารสนเทศ

03-Aug-20

 

Applied