• วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 • มีความรู้ ประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย
 • สามารถสรุปความเห็นประเด็นกฎหมาย

27 mins ago

 

Applied
 • Litigation and Consultant Lawyer
 • Bachelor Degree of Law
 • Have lawyer license

11 hours ago

 

Applied
 • collection and litigation experience
 • loan, hire purchase, leasing
 • lawyer license

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review and analyze corporate legal documents
 • University degree from Law school and related
 • 1+ year experience in legal service, contract

11 hours ago

 

Applied
 • Legal, Lawyer, Legal Officer, Compliance Officer
 • Contract Officer, Laws, Lawyer License
 • Legal Advice, Attorney, Litigation, Comply

26-May-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's Degree in Law
 • Work experience, minimum 7-10 yrs. In legal field
 • Have experience in Drafting business contracts

26-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law (essential)
 • Experience in Real Estate 15 years more
 • Strong experience in real estate law

26-May-20

 

Applied
 • โบนัส ตามผลประกอบการ (ประวัติไม่ต่ำกว่า 5เดือน)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ ชีวิต พนักงาน คู่สมรสและบุตร

26-May-20

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Law Major
 • Have lawyer license
 • Work exp, min 5-10 years in legal

26-May-20

 

Applied
 • Bachelor degree or Higher in Law
 • Experience more than 5 years in Legal field
 • Work location in Angthong

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Law from leading university
 • 5 years of experience in well-regarded law
 • Ability to work independent and team.

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Law with possession of lawyer license
 • Good in written and spoken English
 • experience in commercial law

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher (legal degree is prefe
 • Excellent command of written and spoken English
 • Strong interest in international law

25-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Required English skill
 • Bachelor’s degree or greater
 • able to work under pressure

25-May-20

 

Applied
 • Legal advice and consultation on companies
 • manage Communication matrix matter
 • Handle litigation and coordinate external lawyer

22-May-20

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree of Law
 • 7-10 year-experiences in legal company
 • Have collection & litigation at least 5 years

22-May-20

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in corporate compliance or attorney
 • Leasing business
 • License of Attorney would be required

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 10 years experiences
 • All aspects of legal works
 • Fluent in English

22-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree of Law
 • 7-10 year-experiences in legal company
 • Have collection & litigation at least 5 years

21-May-20

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Lawyer, Legal Officer and Litigation
 • Drafting business contracts and General contract
 • civil and criminal cases

21-May-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Law related fields.
 • 5 years in Land disputes
 • Good command in English

21-May-20

 

Applied
 • Bachelor's degree of law or higher
 • Having Lawyer License
 • 10 years of experience in the international law

21-May-20

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบสาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 5-10 ปีขึ้นไป
 • ชำนาญเรื่องว่าความคดีแพ่งและอาญา

21-May-20

 

Applied
 • Senior Lawyer/Lawyer Data Protection Office
 • At least 5 years of experience
 • Bangkok Based

18-May-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำสัญญาด้านโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 10 ปีขึ้นไป

14-May-20

 

Applied
 • นิติกร,นักกฎหมาย
 • ปริญญาตรี/โท นิติศาสตร์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

13-May-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 2 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี / โท สาขานิติศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

12-May-20

Salary negotiable

Applied
 • Carrying out international trademark searches
 • Registrations of new trademarks in overseas
 • Assisting the clients in managing, protecting,

12-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • At least 5-year experience as a lawyer
 • Good command of spoken and written English

12-May-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Law
 • At least 2-year experience as a litigator
 • Good command of spoken and written English

12-May-20

 

Applied