• บุคลิกดี รักความสะอาด เข้างานเป็นกะได้ มีวินัย
 • ทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม ตรงต่อเวลา
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ้มแย้มแจ่มใส

23-May-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -

22-May-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • -

22-May-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

22-May-19

 

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

21-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บุคลิกดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-May-19

 

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

21-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

21-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

21-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

20-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

20-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fair English communication skills
 • New graduate
 • 3 month training in housekeeping

17-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

17-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

17-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

17-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

17-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

17-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

17-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • Fluent in English
 • Previous work in fine dining restaurant is a must
 • Knowledge of Japanese food, wines, and sake

17-May-19

THB25k - 35k /month

Applied
 • High School diploma
 • Previous experience in Food & Beverage/Restaurant
 • English speaking

16-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in similar position and Hotel industry
 • Good in English and Thai communication
 • A team player, flexible, and fast learner

16-May-19

 

Applied
 • Experience in similar position and Hotel industry
 • Good in English and Thai communication
 • A team player, flexible, and fast learner

16-May-19

 

Applied