• สามารถทำงานที่ปากช่อง นครราชสีมาได้
  • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงแรม ร้านอาหาร
  • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

05-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?