• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์เคมี การจัดการอุตสาหกรรม โลจิส
 • ประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป ในอุตสาหกรรมการผลิตเคมี
 • มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

14-Feb-20

 

Applied
 • Warehouse/Transport Management
 • Good command in English
 • Have an experience at least 5 years

14-Feb-20

 

Applied
 • Minimum 3 years working experience
 • Good command of written and spoken English.
 • Strong communication, good analytical skills

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Strong leadership and presentation skills
 • Expats welcome to apply
 • Good command of English

12-Feb-20

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 6 years of direct experience in warehouse
 • Good communication skills of English

12-Feb-20

 

Applied
 • Manage big data
 • Design and develop data reporting
 • Provide dashboard report

12-Feb-20

 

Applied
 • Male, Age 35-45 years old
 • 5-10 years of experience in 3PL and SCM
 • Able to work in Prachinburi

03-Feb-20

 

Applied