• เดินทางต่างประเทศได้
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน(Work From Home)
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

5 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อใช้หาข้อมูล
 • บุคลิกภาพและอัธยาศัย เข้ากับคนได้ง่าย
 • มีทักษะการประสานงาน

23 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บุคลิกดีแอคทีฟ ไม่เฉื่อยชา ทัศนคติดี คิดบวก
 • ้ต้องการคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานวัน จันทร์-ศุกร์ วันเสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์

07-Aug-20

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • การเงิน บริหารจัดการ
 • ปริญญาโท
 • เพศหญิง

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • รับ Project จากผู้บริหารและดำเนินการจัดทำ
 • เพศหญิง อายุ 28-37 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน SA,ฺBA,Project Manager

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Female/Male, Aged Not Over 32 Years Old
 • 5-10 Yrs Exp as Secretary/PA to Executives
 • Excellent in English & Computer Proficient

04-Aug-20

 

Applied
 • Competitive salary & performance bonus
 • Self-Managed
 • Flexible Working Hour

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied