• ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Business / Marketing
 • 2-5 years experience in Marketing
 • Have experience in cosmetic and skincare

21-Aug-17

 

Applied
 • Thai nationality only, Age not over 30 years old
 • Bachelor degree or higher in Marketing or related
 • 5 years working experiences in Sales or related

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีสัญชาติไทย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือจีน ได้ดี
 • มีความคล่องตัว และมีรถยนต์ส่วนตัว

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.