• ปสก บริหารจัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • ปฎิบัติงานวันเสาร์และอาทิตย์นักขัตฤกษ์ได้
  • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสารดีมาก

10 hours ago

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านผู้จัดการร้านอาหารอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

12-Feb-20

 

Applied
  • 5 years experiences in F&B field
  • Good command in English
  • Be able to manage restaurant

04-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?