• ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
 • อาหารยุโรป
 • Asst. Restaurant Manager

23 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • At least 3 years experience operating a restaurant
 • Strong in Customer Service Skill and Organization
 • Work 6 days a week

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Hospitality Management or related fields
 • 3-5 years as a Restaurant Manager

11 hours ago

 

Applied
 • Management skill
 • Service mind
 • Good Attitude

16-Aug-17

 

Applied
 • Effective communication skills in Thai and English
 • Knowledge of planning and organizing.
 • Ability to coating and developing teams.

16-Aug-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

15-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริการหรือการจัดการร้านอาหาร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือจีน หรือญี่ปุ่น

15-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.