• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.