• ปริญญาตรี - ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม(กว.)

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • มีประสบการณ์ทำงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และสามารถสื่อสาร

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Contract 7 months (renewable)
 • Fluent in English
 • Team player who is responsible, proactive

21-Mar-18

 

Applied
 • Minimum Bachelor degree in related discipline
 • at least 5 y in shpping line or Freight Forwarder
 • Good command of English

21-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of Electrical Engineering
 • Experience in Project Management
 • Experience in Operation Management

20-Mar-18

 

Applied
 • Present products & services to customers
 • Search for potential strategic partners
 • Forecast & Develop Channel Plan and Strategy

20-Mar-18

 

Applied
 • one of the world’s leading renewable companies
 • 5 years of solar energy experience
 • Fluent in English

20-Mar-18

 

Applied
 • Projects and Initiatives Implementation
 • Subject Matter Expert (SME)
 • Systematic thinking, result-oriented

20-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master ’s Degree in Management
 • 2 - 3 years’ experience in Project management
 • Capable of handling, tracking and troubleshooting

19-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Activities Leading, Event, exhibition
 • Sales Activity

19-Mar-18

 

Applied
 • Managing site construction work
 • Planning and inspecting the construction
 • Handover and control to rectify defect to operator

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in project management
 • Good communication in Thai and English
 • Develop an excellent working relationship

19-Mar-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 2-3 years working experience in project management
 • Experience working in a team-oriented
 • Research and provide solutions

19-Mar-18

 

Applied
 • Male or female, 30 – 35 year old or above
 • experience in Administrative and project managemen
 • experience in BCP and DRP project is advantage

18-Mar-18

 

Applied
 • Have experience in testing field related with Auto
 • Lead development team & address tasks to appropria
 • Good product development activity

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • WInd, Renewable
 • Civil, SAP
 • cost control

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Projects and Initiatives Implementation
 • Subject Matter Expert (SME)
 • Systematic thinking, result-oriented

16-Mar-18

 

Applied
 • experience in Project Management
 • Manage project tasks, sub-tasks
 • software implement

15-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.