• ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
 • จัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท

03-Aug-20

 

Applied
 • Financial Analysis
 • Finance
 • Finance and Accounting

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • supply planning
 • production Planner
 • Manage Finished Goods inventory

03-Aug-20

 

Applied
 • Male age 35-40 years old.
 • 5 years of experience in Production Planning
 • Good command in English (TOEIC 550 up)

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Create measurement programs.
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in writing measurement programs

31-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Demand planning
 • FMCG
 • Sale & marketing & product forcast

29-Jul-20

 

Applied