• บริหารการเงิน
 • มีประสบการด้านการเงิน 3 ปี ขึ้นไป
 • จบด้านบริหารการเงินการธนาคาร

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีวุฒิบัตร CIA/CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachalor' degree in related field of logistics.
 • At least 5 years experienced in a Air Brokerage.
 • Excellent in English with toeic score

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการอุสาหกรรม
 • ประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้าอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในระบบ ISO

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขา เคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ

18-Jan-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 2-3 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • ผลตอบแทนประจำปี (โบนัส)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Office management
 • Providing administrative support
 • making travel arrangements

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s/Master’s Degree in Business Admini
 • 3-5 years of experience in compliance in financial
 • A creative person and always seek for new knowledg

17-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master in Business Admin,Supply Chain
 • 8 years experience of Export, Administration,HR
 • Excellent English Communication,Supply Chain,Eport

16-Jan-18

 

Applied
 • ป.ตรีวิศวกรรมอุตสาหการ ,การผลิต ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านประกันคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถพูด,อ่าน,เขียน,ภาษาอังกฤษได้

16-Jan-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

15-Jan-18

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in MRP
 • Bachelor or Master Degree in Logistic, Statistic
 • Male or Female, Age 32-40 years old

12-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.