• อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
  • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

23 hours ago

 

Applied
  • Luxury Retail
  • Watch
  • "Sales Manager", "Product Manager', "Marketing "

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.