• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร, การตลาด
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Secretarial and Administrative Tasks
 • Experience in Assistant to Management Level
 • Fluent in English

16-Oct-19

 

Applied
 • Business development
 • Packaging business
 • Knowledge of plastic packaging is a plus

15-Oct-19

 

Applied
 • วางแผนการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ร่วมกับ MD
 • ดูแลสื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
 • หาวิธีการใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 2-3 years of experience
 • Certificate or Bachelor’s Degree
 • Pleasant personality

14-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Secretary
 • Personal Assistant
 • Good Communication Skills

14-Oct-19

THB30k - 55k /month

Applied
 • Chinese Proficiency
 • English Proficiency
 • Project Management Skill

14-Oct-19

 

Applied
 • Advance Diploma or bachelor degree in Healthcare
 • Dental technician, dental assistant, or any relate
 • Good command of English both written and spoken

13-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Coordinator and Assistant for top management
 • Working closely with Management / Executive
 • Multinational and fast growing environment

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Working experience required
 • Great learning opportunities
 • Competitive salary

09-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor of business management or related field
 • Minimum 8 years in secretary and any industries
 • Proficient in English language

08-Oct-19

 

Applied