• มีประสงการณ์บริหารงานด้าน HRD.
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสูง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคลากร
 • จัดเตรียมเอกสารประวัติบัญชีรายการพนักงาน
 • ติดต่อสำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานราชการอื่น

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree
 • At least 8 years' direct experience
 • Minimum TOEIC score 700 is required

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage and handle all HR functions
 • 5 years’ experience in a full range of HR
 • Responsible for Recruitment and Staffing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planing short-term and long-term manpower
 • At least 5 years of experience in recruiting
 • Planning and setting performance indicators

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • HRM, HRD, GA, Admin, Assistant Manager
 • Japanese Company, Female, Recruitment
 • Bonus, Provident Fund, Insurance

16 hours ago

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Good experience in help content management
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Compensation & Benefits and Employee Relations
 • ็Human Resources
 • Bachelor or Master degree

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with the SAP program
 • Bachelor's degree or higher in HRM, Economics
 • Monitor and correct data in SAP system

16 hours ago

 

Applied
 • recruitment firm
 • talent acquisition
 • Human resources management

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • HR Assistant Manager
 • Assistant Manager
 • compensation and benefit

16-Jun-18

THB30k - 35k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • All function HR
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบังคับบัญชา

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good interpersonal skill
 • Fluent in English both spoken & written.

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • People development role in Eastern Seaboard-Rayong
 • Work with dynamic and matrix organization
 • Good career for further management level

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Payroll and Training
 • SAP system
 • manufacturing background

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • HR Generalist and Payroll administration
 • Manage end to end recruitment process and tools
 • To lead and administer Social Committee meetings

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related fields.
 • At least 5 years’ experience in related fields
 • Strong communication, interpersonal and people man

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Must be able to travel frequently
 • Global HRBP
 • TOEIC score over 850

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 10 years working experience in HR role
 • recruitment,training,welfare,benefits and payroll
 • Strong Leadership, Change Management

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Recruiter
 • work permit and visa experience
 • Training

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 8 years of experience in administration
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Good command in English

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in a related field
 • 3 years of working experience in full HR functions
 • Strong knowledge of Thai Labor Laws

14-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Training & Development
 • Manpower plan & Recruitment process
 • Bachelor's degree in Human Resources Management

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 5 years of experience in an HR function
 • Good command of written and spoken English

14-Jun-18

 

Applied
 • Benefit follow level
 • Van Service
 • New year party

14-Jun-18

 

Applied
 • Experience in Employer Branding/ HR Marketing
 • Very good analytical, project management
 • Open-mindset, positive, self-motivated, initiative

13-Jun-18

 

Applied

Assistant HR Manager

F - Plus Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • At least 8 years experience HR Management function
 • Knowledge of Labor Law
 • Strong leadership skills with creativity & initiat

13-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of progressive leadership experience in HR
 • Excellent interpersonal and coaching skills
 • Must be able to be based in Ratchaburi

13-Jun-18

 

Applied
 • 3 Years of relevant experience in organization
 • Design and implement OD programs, systems
 • Work closely with other HR functions to ensure HR

13-Jun-18

 

Applied
 • Focusing in Recruitment and Training
 • Renewable energy business in stable company
 • Office at Pearl Bangkok @ BTS-Ari

12-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in HRM, HROD
 • Over 15 years experienced
 • Conduct in-house training and orientation program

12-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience
 • knowledge in thai labor laws
 • excellent communication skills

12-Jun-18

 

Applied
 • 7 years’ experience in Admin & HR field
 • Handle BOI documentation and application
 • Staff development & training within planned budget

12-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in related fields
 • 5 - 7 years of experience in Office Management
 • Have a service mind

11-Jun-18

 

Applied
 • 3 years of generalist HR experience
 • Good analytical and reporting skills
 • Very good command of English

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Strong service minded and coordination skills
 • Strong leadership and Team work
 • Strong Knowledge and Work in HR field

11-Jun-18

 

Applied
 • Good opportunities to grow
 • High benefit offer
 • Company stable

11-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in a manufacturing industry
 • Bachelor's degreein Human Resources
 • Accommodation provided

10-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Hiring & Pre-On boarding
 • Response all recruitment and selection process
 • Analyst and report

05-Jun-18

 

Applied