• จัดเตรียมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน
  • ติดต่อประสานงานกับทางธนาคาร สถาบันการเงิน
  • ควบคุมดูแลการจ่ายเงินในขั้นตอนการออกตราสารหนี้

19-Jan-18

Salary negotiable

Applied
  • Minimum 6 -10 years of finance experience
  • Experience in preparing annual budget.
  • Assist in the on-going improvement on financial

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor’s degree in Accounting , Finance
  • Provides budgeting, forecasting,financial analysis
  • Should have CPD license

18-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.