• กำกับดูแลตรวจสอบการเปิด L/C กับธนาคาร
 • มีความรู้ด้านหุ้น /อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี
 • ตรวจสอบจัดทำและปรับปรุงข้อมูลการลงทุนต่างประเทศ

17 hours ago

 

Applied
 • Age between 30-40 years old
 • 5 yrs+ exp in finance&accounting/ Oracle, SAP
 • good knowledge in US GAAP

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
 • มีประสบการณ์ 7- 10 ปี ด้านบัญชี
 • มีภาวะผู้นำ, การบริหารจัดการ, มีมนุษยสัมพันธ์

18-Aug-19

 

Applied
 • 8-10 years experience in treasury and banking
 • Good command in English
 • Proficient in SAP

15-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ERP System & Manufacturing
 • Huge Growth Potential
 • Salary: 50,000 – 70,000 THB/Month

14-Aug-19

 

Applied
 • At least 3 years’ experience in similar position
 • Experience in Hotel industry
 • A team player, flexible, and fast learner

12-Aug-19

 

Applied